oct
20

Identitat corporativa

posted on octubre 20th 2014 in Recursos web with 0 Comments

La identitat corporativa o marca és la representació o imatge conceptual que es té d’una organització o empresa. Està lligada a la percepció i la seva interpretació és completament subjectiva per a cada persona. Hi ha elements externs a la pròpia organtzació que influeixen en la creació d’aquesta marca com poden ser els mitjans de comunicació, els periodistes, els sindicats, les organitzacions mediambientals i altres ONG.

La marca pot canviar de logotip o icona, però el logotip o l’icona no poden canviar de marca. Per tant la marca és més que la representació gràfica i abasta aspectes:

  • Tangibles, de caràcter estètic com són el disseny de la seva representació visual (logotip, icona), el disseny gràfic corporatiu (el desenvolupament de tots els elements de comunicació d’una empesa), tipografies, colors, papereria corporativa, elements de comunicació externa i interna, publicitat, protocol, arquitectura corporativa.
  • Intangibles, com la filosofia de la propia organització o empresa, la seva missió i els seus valors, a més d’altres factors claus per a l’organització com són els seus mètodes i processos…

 

Branding

S’anomena branding a la disciplina de gestió que se n’ocupa per què tots els elements que formen part d’una marca funcionin de manera sinèrgica. Aquest factors influeixen en el valor de la marca i el comportament dels clients. Una organització amb una marca de gran valor, una forta identitat corporativa i un bon posicionament al mercat és una entitat estable i segura a llarg termini. El branding s’encarrega de remarcar aquells valors de tipus intangible com són la singularitat i la credibilitat que permeten diferenciar-se del mercat i causar impacte.

 

Este término es mucho más global y recoge todos los aspectos que definen a una compañía, aspectos físicos y abstractos: filosofía, personalidad, comunicación, tono de voz, logotipo, look & feel, papelería… – See more at: http://www.brandemia.org/hablemos-con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-corporativa-identidad#sthash.gggwf3A7.dpuf

Disseny de la imatge

Per tal que la representació visual d’una marca sigui prou eficaç cal que sigui:

  • simple, que permeti un reconeixement fàcil i immediat. L’elaboració d’un disseny senzill i amb impacte és més difícil que fer-ne un de complexe
  • apropiat a l’ús al que està designat
  • versàtil, capaç de funcionar en vertical i horitzontal
  • llegible fins el tamany més petit
  • escalable, s’ha de contemplar la posibilitat d’augmentar i reduir-lo
  • fàcil de distingir tant en positiu com en negatiu
  • fàcil de recordar, quan més complexe és un element, més difícil de recordar

We would love to hear your comments