Repressiob

De la repressió a l’oblit

developed for Emili Ferrando

Disseny de portada i maquetació del llibre.

Autor: Emili Ferrando

  • Client - Emili Ferrando
  • Date Completed - 2013