llibrepoemes

De solc i de pedres

developed for Àlex Miralles

Disseny de portada i maquetació del llibre.

  • Client - Àlex Miralles
  • Date Completed - 2014