diariemboscat

Diari d’un emboscat de ciutat

developed for Maria Antònia Sabater

Disseny de portada i maquetació del llibre.

  • Client - Maria Antònia Sabater
  • Date Completed - 2015